06 Feb
06Feb
undefined


دوستت دارم…

چه‌گونه از من می‌خواهی که ثابت کنم؟

حضور تو در هستی

به مانند حضور آب،

و به مانند حضور درخت است

و تو گل آفتابگردان هستی

و تو یک باغ نخل هستی

و مانند یک ترانه‌ای که از دریای یک تار گذشته است.

بگذار ترا با سکوت بگویم…

#نزار_قبانی


Comments
* The email will not be published on the website.